Vědecký program konference

STŘEDA 29. 5. 2019

13:15 – 15:15 | I. blok přednášek

Předsedající: MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., doc. PhDr. Ing. Jaroslav Průcha, CSc., Ph.D.

Pilotní studie objektivizace účinnosti vakuově-kompresní terapie s využitím laserové dopplerovské flowmetrie Průcha J, Grünerová-Lippertová M, Řasová K
Vliv HBO na experimentální ránu u diabetického potkana Růžička J, Vištejnová L, Klein P, Grajciarová M, Tonar Z, Dejmek J, Bolek L, Beneš J
The rationale behind the use of extracellular matrix-based cell cultures in PDT research Čunderlíková B, Čunderlíková B, Kalafutová A, Teplický T, Mateašík A
Přístrojové řešení procesu decelularizace jater Bolek L, Dejmek J, Pálek R, Moulisová V, Rosendorf J, Červenková L, Dahmen U, Třeška V, Růžička J, Beneš J, Liška V
Příspěvek k roboticky asistované restituci hybnosti končetin Průcha J, Burda T, Hána K
15. mezinárodní konference CRYOGENICS 2019 Strnad P, Forýtková L
Bezkontaktní infračervená termografie u ezofagektomie pro karcinom – první výsledky Staffa E, Bernard V, Pokorná J, Zetelová A, Farkašová M, Mornstein V, Kala Z
Neparametrická retrospektivní korekce pulsního artefaktu v fMRI signálu Kremláček J, Mikl M, Lamoš M, Mareček R

15:45 – 18:00 | II. blok – Soutěž doktorandů

Předsedající: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc

Nedipolarita izopotenciálových máp komorovej depolarizácie malých zdravých detí
Kosnáč D, Kozlíková K
Návrh, konstrukce a testování 3D ABS skafoldů pro tkáňové inženýrství
Kopeček M, Thirumushi Sairaj, Revathi
Príručka elektromyografických techník EMG atlas vodivostných štúdií
Boško O, Šimera M, Jakuš J, Poliaček I
Metody fyziky jako rozšířenímožnosti prenatální diagnostiky
Kestlerová A, Beneš J, Buben K, Krofta L, Feyereisl J
Ozvučovací studie in vitro – návrh optimalizace experimentálního systému
Sněhota M, Vachutka J
Využití termografie při diagnostice poporodní parézy plexus brachialis
Pokorná J, Bálintová Z, Bernard V, Staffa E, Mornstein V
Simulační centrum LFHK
Voda P
Mechanomyografické měření patelárního reflexu
Jezbera D, Studnička F, Šeba P, Hanuš J
Význam kyslíku ve fotodynamické terapii ovariálního karcinomu in vitro
Pola M, Mosinger J, Kolářová H, Bajgar R
Nanovlákna zlepšují hojení střevních anastomóz
Královič M, Vjaclovský M, Filová E, Tonar Z, Lorenzová J, Novotný P, Hoch J, Amler E
Role of intraneuronal iron and ferritin depositions in the mice brain cortex in Alzheimer pathology
Svobodová H, Kosnáč D, Tanila H, Miettinen P O, Sierra A, Wagner A,Vitovič P, Kopáni M
Texturní analýza uzlů ve štítné žláze pomocí binární stack-dekompozice a patch-based analýzy
Procházka A, Smutek D
Effects of irrigation solutions on cyclic fatigue resistance of NiTi rotary instruments
Smutný M, Bezrouk A
Teplotní účinky vysokofrekvenční ireverzibilní elektroporace na ex vivo modelu
Jůza T, Jůza T, Rohan T, Matkulčík P, Andrašina T, Bernard V
Kolagenový scaffold funkcionalizovaný přírodním polymerem
Blahnová V, Dorazilová J, Kacvinská K, Vojtová L, Filová E
Polyesteramidové nanovlákenné nosiče pro tkáňové inženýrství kůže
Divín R, Vocetková K, Sovková V, Řeháková K, Brožek J, Amler E
Využití krevních destiček v regenerativní medicíně
Vocetková K, Sovkova V, Buzgo M, Divin R, Rampichova M, Filová E, Amler E
Porovnání teplotních změn obličeje po celotělové fyzické zátěži mezi profesionálními sportovci a nesportovci – první výsledky
Jůza T, Remenárová V, Vlk D

ČTVRTEK 30. 5. 2019

8:30 – 10:30 | III. blok přednášek

Předsedající: RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

Mobilní Moodle, jeho možnosti použití při výuce na Lékařské fakultě v Hradci Králové
Kordek D
3D technologie ve výuce medicíny na 1. LF UK
Štuka Č
Úvod do spracovania a prezentovania dát v medicíne – monografia
Kozlíková K, Trnka M
Jak prezentovat klinické přístroje pro studenty medicíny
Balek B
Laboratorní vybavení pro praktické úlohy telemetrie – telekufřík
Zeman J, Kašpar J, Gillar D, Funda T, Hána K, Procházka A
Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Balek B
Prehľad ultrazvukových diagnostických metód vo výučbe biofyziky
Verebová V, Staničová J
Znalosti středoškolské fyziky u studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy – vývoj v čase a souvislosti
Štěpánek L

11:00 – 12:15 | IV. blok přednášek

Předsedající: Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., doc. RNDr. Martin Kopáni, Ph.D.

Quadripolární elektroda pro stimulaci levé komory při resynchronizační terapii u pacientů závislých na stimulaci
Střítecký J, Pařízek P
Možnosti hodnocení valgózního postavení paty
Honzíková L, Dlugošová D, Vartecká N
3D tisk holderu pro přípravu izolovaných srdečních buněk na měření vápníkových přechodů
Nalos L, Barták F, Dejmek J, Jarkovská D, Milan Š
Začiatok depolarizácie komôr srdca v rôznych vekových skupinách zdravých probandov
Kozlíková K, Trnka M
Optimization of LDL-apheresis procedures based on a mathematical model: long-term experience from the routine clinical praxis
Mašín V, Mašín V, Bláha M, Bláha V, Lánská M, Stráský P

PÁTEK 31. 5. 2019

9:00 – 11:15 | V. blok přednášek

Předsedající: prof. MUDR. Jozef Rosina, PhD., MBA, doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.

Analýza mobility jednotlivých molekul NMDA receptoru v dendritech
Zápotocký M, Skřenková K, Kortus Š, Horák M
Zmeny aferentných vstupov n. vagus a ich vplyv na kašľový reflex
Šimera M, Poliaček I, Veterník M, Babálová L, Kotmanová Z, Jakuš J
Návrh a realizace peristaltické pumpy pro enzymatickou izolaci srdečních buněk
Barták F
Fabrication of polymeric microstructures, for live cell studies, by two-photon polymerization
Teplický T, Mateašík A, Čunderlíková B, Chorvát D
Výskyt vápenatých kryštálov a ich súvis s koncentráciou melatonínu v epifýze potkanov
Kopáni M, Vraníková B, Kosnáč D, Zeman M
A novel nanofiber biomass carrier for application in wastewater treatment plants dealing with highly polluted wastewater
Svobodová L, Svobodová L , Lederer T, Rosická P , Svoboda P, Novák L, Dostálková J , Jirků V
Vývoj biodegradovateľného nosiča na báze kolagénu typu I, beta-TCP a nanovláken na regeneráciu osteochondrálnych defektov
Filová E, Filová E, Kolinko Y, Litvinec A, Blahnová V, Pavliňáková V, Sovková V, Lukášová V, Vocetková K, Rampichová M, Divín R, Králíčková M, Tonar Z, Vojtová L, Amler E
Postupné uvoľňovanie rastových faktorov z nanovláken vedie k osteogénnej a chondrogénnej diferenciácii ľudských MSC
Hlinková J, Blahnová V, Divín R, Buryšová S, Vocetková K, Amler E, Filová E
Proč prodloužit studium medicíny o 2 roky IT
Nosek T

11:30 – 12:15 | VI. blok přednášek

Předsedající: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. doc. RNDr. Karel Volenec, CSc.

Nanovlákny řízené dodávání léčiv
Amler E
Nová pravidla v Evropských certifikačních přístupech
Volenec K
Akcelerace transferu poznatků základního výzkumu do aplikace
Amler E  

Postery mimo soutěž doktorandů 

Fyzikálna gramotnosť študentov medicíny a urgentnej zdravotnej starostlivosti (porovnávacia analýza)
Balázsiová Z, Mankovecká M
Intravital visualization of tumor accumulation of polymer delivery systems aimed for cancer treatment
Kabešová M, Větvička D, Olejár T, Poučková P
Tepelná odezva tkáně při aplikaci vakuoterapie
Sochorová H, Kristiníková J, Kubáč J
Bezpečnosť bezpečnostných prechodových a identifikačných systémov
Trnka M, Gálik P
Účinek rázových vln kombinovaných s cytostatiky na růst nádoru in viv
Zeman J, Beneš J, Poučková P, Zadinová M, Lukeš P
Neurological disease monitored by contactless thermography : Facial palsy
Bernard V, Bernard V, Pokorná J, Staffa E, Hanáková P, Bálintová Z, Ošlejšková H, Mornstein V
Combined Effect of ClAlPcS2 Photodynamic and Sonodynamic Therapy
Binder S, Hošíková B, Kolářová H
Ionizačný stav hypericínu v dimethylsulfoxide
Strejčková A, Strejčková A, Hovan A, Gajdoš M, Komanová Z, Staničová J, Bánó G
Metody hodnocení vlivu intenzity světla na kvalitu obrazu při endoskopické ušní chirurgii
Vachutka J, Trnečková M, Šulavíková P, Salzman R