Aktivity pro čtvrtek 30. 5. 2019 odpoledne

Starý židovský hřbitov je vzdálen 500 m od hotelu Theresia (8 minut chůze).

Hřbitov byl údajně založen v roce 1418, byl několikrát rozšiřován a poslední obřad zde proběhl roku 1887, kdy vznikl židovský hřbitov nový v Kolíně-Zálabí. Do dnešní doby se zachovalo kolem 2600 náhrobků, jež dobře dokumentují vývoj náhrobních kamenů a hřbitov je tak po pražském Starém židovském hřbitově považován za druhý nejvýznamnější v zemi.

Mezi zde pohřbené osobnosti patří Eliáš ben Šemuel Maisel, přímý příbuzný (nejpravděpodobněji prasynovec) pražského primase Mordechaje Maisela, zesnulý roku 1621, na jehož náhrobku lze spatřit myš, jež symbolizuje jeho jméno. Pohřbena je tu také dlouhá řada rabínů, jako byl například rabín Chajim ben Sinaj, jehož velký renesanční náhrobní kámen z roku 1624 na pahorku uprostřed hřbitova je bohatě zdoben po vzoru náhrobku Chajimova strýce, proslulého rabiho Löwa. Zaujme také renesanční náhrobek s hroznem vína Jehudova syna rabína Becalela zemřelého roku 1599 či novější náhrobní kámen továrníka Josefa Weissbergera (1824 – 1872), jež nese prvky klasicismu
(Citováno z Wikipedie, fotografie pochází z Wikimedia Commons).

Hřbitov je běžně uzavřen, ale od Městského informačního centra máme zajištěnu jeho prohlídku. Provázet nás bude sám pan starosta města Kolína pan Mgr. Bc.Vít Rakušan.

Návštěva středověkého dolu v Kutné Hoře je součástí prohlídky II. okruhu muzea na Hrádku.

Součástí báňsko-historické expozice Českého muzea stříbra je středověké důlní dílo v prostoru mezi hlavní budovou muzea, Hrádkem a chrámem sv. Barbory.

Toto dílo bylo objeveno v r. 1967 při hydrogeologickém průzkumu historického jádra města. Zhruba v hloubce 22 m pod Jezuitskou kolejí byla objevena stará štola. Objevitelé byli zprvu přesvědčeni, že se jedná o slavný důl Osel, který až do poloviny 16. století patřil k nejhlubším a nejbohatším kutnohorským dolům a který byl právě do těchto míst písemnými prameny lokalizován. Další průzkum však prokázal, že se jedná o dokonale zachovanou středověkou odvodňovací štolu, raženou v dlouhém časovém úseku od 14. až do počátku 16. stol. Nejstarší části této štoly, tvořené bohatým chodbovým patrem nad nyní zatopeným a zatím neprozkoumaným rozsáhlým důlním dílem, původně propojovaly jednotlivé těžní jámy, ležící na oselském a čapčošském žilním pásmu.

Štola byla vyražena v rulách kutnohorského krystalinika těsně při styku s bazálními křídovými slepenci. Na mnoha místech ve stropě je možné pozorovat křemenné i rulové valouny tohoto slepence. V nadloží ruly se nacházejí usazené horniny obsahující vápenec, proto se ve štole setkáváme s podobnými jevy jako v krasových jeskyních. Středověcí horníci pracovali ručně, s hornickými kladívky – želízkem a mlátkem. Stopy po práci se želízky jsou patrny na mnoha místech stěn i stropu štoly. Kromě toho jsou na stěnách vysekány četné drobné výklenky, do kterých horníci vkládali hornické kahany.

Pro návštěvníky je zpřístupněno asi 250 m štoly.

V roce 1995 bylo v dosavadní větrací šachtě středověkého důlního díla vybudováno mohutné, 33 m hluboké schodišťové těleso, které umožnilo otevřít podzemní trasu pro veřejnost obousměrně. Současně byly v podzemí vybudovány repliky středověkých kouřových pater, svážných šachtic, výztuží atp. Středověký důl procházejí návštěvníci v plátěné bílé haleně, tzv. perkytli – tradičním hornickém oděvu, s helmou a svítilnou. 
(Citováno ze stránky Českého muzea stříbra, stejně tak i ilustrační foto).

Renesanční zámek Radim se nachází asi 17 km západně od Kolína.

Každý už zažil prohlídku nějakého zámku s průvodcem, odříkávajícím naučený text. Ale komu se poštěstí prohlídka s majitelem zámku?

Pan Bohuslav před třinácti lety, už v důchodovém věku, začal pomáhat svému příteli s opravou jeho zámečku. Ale když po deseti letech jeho přítel musel zámek z rodinných důvodů prodat, neodolal nabídce a zámek od něj odkoupil. Jedná se o unikátní kousek takto zachované architektury saské renesance – zámek unikl všem pohromám, nebyl ani vypálen, ani pobořen, ani barokně přestavěn a bez velkých stavebních škod přežil i dobu socialismu – samozřejmě bez mobiliáře. Ten oba přátelé mnoho let získávali po celé z celé Evropy.

Po prohlídce nás čeká kulturní program – několik tanečníků ze skupin Saltum Dare a Rond nám za zvuků replik dobových nástrojů stylové zámecké kapely předvedou několik renesančních tanců, které si pak s nimi budeme moci v bývalé zámecké kapli zatančit.

Podrobný program můžete sledovat i sami spoluvytvářet na Wikiverzitě v sekci Staré tance na XLII. DLB#Renesanční tance na zámku Radim

 

Společenský večer ve čtvrtek 30. 5. 2019

Během společenského večera v historickém sále CEROP Kolín budeme za doprovodu historické hudební skupiny Housebroken consort tančit dle tanečních sbírek ze XVII. století The Dancing Master (vydal John Playford).

Tyto tance si vysvětlíme během večera. Vhodná obuv je na nízkém podpatku anebo bez podpatků, případně cvičky či taneční piškoty.
Podrobný program můžete sledovat i sami spoluvytvářet na Wikiverzitě v sekci Staré tance na XLII. DLB#Tance z Playfordovy sbírky