Informace pro prezentující

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

děkujeme upřímně za Vaši přihlášku na konferenci XLII. Dny lékařské biofyziky, která se bude konat v Kolíně ve dnech 29. – 31. 5. 2019. Velice se těšíme na Vaši účast.

 

Pro aktivní přispěvatele

Nemáme nejmenších pochybností, že naše setkání bude pokračovat v duchu tradičního udržování přátelských kontaktů, ale také že naplní i očekávanou vysokou společenskou a odbornou úroveň. V současné době, kdy se seznam účastníků konference již prakticky naplnil, se v organizačním výboru soustřeďujeme na vytvoření přednáškových bloků. Obracíme se proto na Vás se zdvořilým dotazem, zda máte zájem o prezentaci svého příspěvku formou přednášky či pouze plakátového sdělení. Uveďte to prosím v tomto formuláři.

 

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že bude již tradičně probíhat soutěž o nejlepší studentský příspěvek (plakátové sdělení), která bude cenově ohodnocena. Prosíme proto studenty o jejich laskavé sdělení, zda se soutěže zúčastní. Dle počtu přihlášených bude následně upřesněno, zda bude možné kromě plakátového sdělení vytvořit ještě časový prostor i na krátkou ústní prezentaci, což ale předpokládáme.

 

Publikace

 

Nesmírně důležitou informací je i to, že se podařilo domluvit možnost časopisecké publikace příspěvků účastníků konference, přičemž skutečný příspěvek na konferenci může odrážet jen částečně mnohem ucelenější text publikovaný v časopise. Nabízíme účastníkům možnost buď publikace v recenzovaném neimpaktovaném časopise Lékař a technika (v anglické verzi Clinician and Technology). Bližší informace o formě přípravy manuskriptu naleznete zde. Další možností je dokonce publikace v impaktovaném časopise Physiological Research ( informace naleznete zde), který má v současné době impakt faktor 1,7. Organizační výbor pokládá tento benefit za významné ocenění naší konference. Na druhou stranu je jistě tato možnost zavazující a zdvořile proto prosíme o sdělení, kdo je vážným zájemcem, abychom mohli podniknout příslušné kroky k zajištění publikace kvalitních příspěvků.

 

Poslední místa pro účastníky

 

Využíváme této možnosti ještě ke sdělení důležité informace. Jistě je žádoucí udržet vysokou úroveň organizace Dnů lékařské biofyziky a není dle našeho mínění vhodné výrazně snižovat v nedávné době vysoce nasazenou laťku organizace konference. Cenové relace ubytování však i v České republice rostou a je možné, že pro mnoho již přihlášených či potenciálních zájemců je cena ubytování nad možnosti jejich rozpočtů. Organizátorům se podařilo získat jistý sponzorský finanční potenciál, který může být využit jak na pokrytí nákladů spojených s udržením velmi dobrého standardu konference, tak i na částečně pokrytí participace těch účastníků, zejména studentů, kteří by se rádi zúčastnili, ale finanční limity jim to ztěžují či přímo tomu zabraňují. Dovolujeme si proto informovat, že účastníci, či potenciální účastníci, kteří se dosud nepřihlásili a rádi by se konference zúčastnili, mohou zaslat na adresu sekretariátu (tedy jana.necasova@lfmotol.cuni.cz) žádost o finanční příspěvek pro účast na konferenci. Vědecký a organizační výbor jednotlivé žádosti posoudí s cílem umožnit účast maximálnímu počtu zájemců.  

 

S upřímným pozdravem za celý organizační výbor,

 

Evžen Amler